BÖCKER

Pågående projekt, kommande böcker:
- Svenska Landskapssymboler - Däggdjur, Fåglar, en Fisk och en Insekt, planerad utgivning 2019

Egna böcker, författade och illustrerade:
- Formgiven - från vax till brons, 2018
- Sett och osett, 2017
- Så som jag ser det, 2015
- Öster om solen, 2011
- I flyende vitt, 2005
- Företrädesvis med Hedda, 1996
- Kungsörn, 1991
- Nordic Impressions, 1991
- Det besjälade landskapet, 1989
- Skisser från naturen, 1988

Därutöver finns Lennart Sand representerad i många bokutgivningar som medförfattare och illustratör. Han finns också upptagen i konstsamlingskataloger och planschverk i Sverige och utomlands.

Ett exempel är The red fox in art (John Orrelle), 2013Svenska Landskapssymboler

- Svenska Landskapssymboler -
Däggdjur, Fåglar, en Fisk och en Insekt

Redan 1983 hade man på WWF haft funderingar kring att välja svenska djur som symbol för vart och ett av landskapen och man samlade en rad naturexperter för att försöka hitta en lösning till hur det skulle gå till.
Ärendet bordlades när man inte kunde komma fram till hur det bäst borde göras och blev först år 1987 återigen aktuellt, när Jens Wahlstedt dammade av det gamla mötesprotokollet.
Däremellan, 1985, hade ICA-kuriren utlyst en omröstning om svenska landskapsfåglar. Tidningens läsare röstade fram en lista. Året därpå kom Jan Danielsson ut med en bok, Svenska Landskapsfåglar, där han gjorde sin listning. Jämför man ICA:s och Danielssons utvalda landskapsfåglar med den av SOF:s 1988 valda , den som idag accepterats som gällande, överensstämmer det i 9 fall med Danielssons och i 7 fall med ICA:s.

SOF tog vid sitt slutliga val hänsyn till de landskap som redan fått en fågel som symbol i WWF:s lista över Svenska landskapsdjur, utom i två fall, Norrbotten och Västerbotten där WWF hade lavskrikan och storspoven och SOF hade sångsvanen och blå kärrhöken som sitt val.
I den här boken presenteras de däggdjur och fåglar som valts till våra landskapssymboler i geografisk ordning från söder. I 2 fall avviker valda symboler från artindelningen däggdjur och fåglar – Hallands lax och Blekinges ekoxe.

Glädjande - i kölvattnet efter valet av fåglar och däggdjur som provinssymboler har vi i Sverige fått ett flertal andra symboler valda av naturnära intressegrupper eller institutioner som till exempel, landskapsfiskar, landskapssvampar, landskapsstenar, landskapsäpplen, landskapsmossor och landskapsgrundämnen.
Allt detta ska vi se ur ett perspektiv där naturengagemang gynnar vårt eget förhållande till verkligheten – vårt liv och tid i samklang och respekt för andra arter här på jorden.

Lennart Sand i Solarvet 2018


Formgiven från vax till brons

Formgiven - Från vax till brons

Vi låter oss få en inblick i djurskulpturens historia men även en bildberättelse kring den mest använda gjuttekniken: Förlorade vaxformen – Cire Perdue, som inte nämnvärt förändrats under 4000 år. Jag delar min tid mellan skogen, staffliet och skulpterandet. Jag inspireras av att ena dagen bara tänka i form och karaktär medan dagen därpå brottas med komplementfärger och komposition. När jag målat en tid, längtar jag tillbaka till kavaletten och omvänt när vaxknådandet börjar kännas i händer och armar, sneglar jag mot den vita duken på staffliet.


Sett och osett

Sett och osett - I vildmark och närnatur

Det är mitt privilegium att få måla och teckna bilder från egna minnen och upplevelser, andras berättelser och fantasin. Bilder som jag önskar att betraktaren ska ta till sig. Men även om jag kan styra en bild för att leda betraktaren i något syfte, så har jag samtidigt axlat ett ansvar – att inte tumma på natursanningarna i det ekosystem som vi föresatt oss att förvalta. Jag ser inget fel i att leda betraktaren till något för mig viktigt fokus med hjälp av de redskap jag förfogar över – komplementfärgseffekt, gyllene snitt, magiska punkten, ut och in i bild, uppför och utför, arttypiskhet och motsolsrörelsens tröghet.

Med boken följer exklusivt en dokumentärfilm som gjorts av Torbjörn Allard – Naturmålaren Lennart Sand (60 min). Ett spännande bilddokument som täcker in de flesta frågeställningar kring ateljé- och friluftsmålning, teknik och vardagsbestyr.


Så som jag ser det

Så som jag ser det... - Bilder berättar

Denna bok eller låt oss kalla den ett bild-textdokument, omfattar Birgitta och Gunnar Gustafssons innehav av oljemålningar, pasteller och skulpturer sign. Lennart Sand. Några målningar har också Gunnar fotodokumenterat under arbetets gång.


Öster om solen

Öster om solen - I snöleopardens spår

I två år har vi, Erik Fernström och jag, arbetat med att dokumentera en av världens sista vildmarker - Sayan Shushenskibergen i sydöstra Sibirien. Som de första västerlänningarna har vi, med hjälp av den ryska avdelningen för Världsnaturfonden WWF, tillåtits att leva i dessa ändlösa, djurrika berg norr om Mongoliet.
  Vi har gjort en bok och en film som beskriver våra möten med vargar, björnar, stenbockar och snöleoparder men också mycket mer. Vi berättar om de fattiga bergsborna i de omgivande kransbergen, deras liv och hårda vardag. Vi har träffat tjuvjägare, shamaner och strupsångare.
  Ett av våra främsta mål har varit att sätta fokus på den utrotningshotade snöleopardens situation. Hur det bedrivs organiserad tjuvjakt och handel med djuren och hur de dödade leoparderna slutligen hamnar hos alternativmedicinproducenter i Kina.


I flyende vitt

I flyende vitt - Bildminnen och minnesbilder

En bok med samlade, annorlunda minnen utan egentligt samröre mer än att de målningar och teckningar från då och nu är ett bildminnesarkiv. Med boken följer min ”gamle” vän och reskamrat Erik Fernströms film, Björnvrål och Vargyl, med klipp från våra resor under dryga 20 år.

 


Företrädesvis med Hedda

Företrädesvis med Hedda

Min dag vore sorgeligen stympad om jag inte fick min stund i skogen. De dagliga promenaderna har blivit en del av min vardag, lika naturligt som att stiga upp om morgonen. Promenaderna ja - om man nu kan kalla dem så; det andas parkbänk och rågummisula av bara ordet. Vandring låter dygnslångt och tur låter som skidor med färdledare.
  Ofta får jag sällskap av Marianne och alltid är Hedda med. Hedda är vår glada strävhårstax. Vi bor nära naturen och går för det mesta bara över vägen och upp mot Hornberget. Vintertid går vi också över isen mot öarna. Avfärd brukar vara vid 11-tiden. Med en apelsin eller smörgås i fickan går vi på olika stigar upp i berget och återkommer efter ett par timmar. Om snödjupet är besvärande åker vi skidor. Omväxlande kyla och blida har i vinter gjort att vi klarat oss med stövlar.

  På ett antikvariat i Örebro hittade jag en gång de samlade dagboksanteckningarna av naturfilosofen Henri Thoreau (han som skrev klassikern Skogsliv vid Walden). Jag började nyfiket jämföra hans 1800-tals vardagsreflektioner över natur och landskap med mina egna och förstod snart att själva naturen var sig ganska lik medan människans tillvaro förändrats dest mer under 100 år. Det är därför spännande att presentera en del Thoreaucitat. Thoreaus egen läromästare, Ralph Waldo Emerson är även han citerad i något avsnitt och som en introduktion till mina anteckningar förmedlar jag Emersons eleganta definition på skönhet.

  "Ingenting är fullkomligt vackert ensamt. Ingenting är vackert annat än i det hela. Ett ensamt föremål är vackert endast omgivet av sin naturliga närkrets. Poeten, målaren, skulptören, musikern och arkitetkten försöker var och en rikta världens strålglans mot en punkt, och var och en av dem i sina verk försöker de tillfredställa den kärlek till skönheten som stimulerar honom till att skapa. Sålunda är konsten - naturen destillerad genom människan."


Kungsörn

Kungsörn - Från naturstudier till litografi

Den första delen av boken berättar om hur Alois Senenfelder i slutet av 1700-talet kom på ett sätt att trycka till papper från slipade kalkstenar och som bygger på att fett och vatten är oförenligt. Andra delen handlar om hur en litografi blir till. Därtill en artmonografi kring kungsörnens liv i våra hemmamarker.

 


Nordic Impressions

Nordic impressions

Boken trycktes i samband med min utställning på Grand Central Art Galleries i New York 1992. Förlag Scripta Naturalia AB. Text svenska och engelska. Vid vernissagen invaldes jag som medlem i Society of Animal Artists.

 


Det beskälade landskapet

Det besjälade landskapet -
Naturen genom en konstnärs ögon

"Det var då han dök upp - den gamle mannen, med blåställ och brunfårat ansikte. Han kom släntrande över den sluttande ängen. Utan brådska och en aning försynt för att stanna upp och begrunda mitt måleri. Efter en stund frågade den gamle mannen om jag tyckte att det var något att måla av - några grästuvor? Han svepte med armen som för att göra mig uppmärksam på himlen, molnen, berget och åkrarna i kanten av granskogen på andra sidan älven. Och visst hade han rätt gamlingen. Det han visade mig på, var ett skönt landskap i sin mest tilltalande dager. De slumrande grå ladorna på åkrarna gav en påminnelse om gamla tiders vedermödor. Det var något den gamle ville vidkännas. Han kände landskapet. Det hade varit en del av hans liv.
Innan den gamle mannen gick vidare på sin promenad, berättade han om det landskap som sett honom åldras. Mellan raderna kunde jag känna hans djupa samhörighet med landskapet. Han tacksamhet över att ha fått vara en del av det. Plötsligt slogs jag av en ringande vishet. Den gamle mannen betraktade sitt landskap som något gudomligt - ett besjälat landskap."


Skisser från naturen

Skisser från naturen

Skisser från naturen och på sten ritade. Den handgjorda boken. Handsydd, Georg Sentio. 52 inbundna, stentryckta litografier på Hahnemule linnelumppapper. Textsidor handkaligraferade och screentryckta. Handmarmorerade pärmar som bundits i halvfranskt band och med engelskt getskinn. Upplaga: 690 ex.


Övriga utgivningar där Lennart Sand finns representerad:

The red fox in art

The red fox in art

Planschverk utgivet i USA, 2013 - "The red fox in art". Samlingsvolymen beskriver räven i konsten från 1500-talet till idag. Bland ca 300 målningar och skulpturer finns verk av 2 skandinavier: Bruno Liljefors, 1860-1939 och Lennart Sand 1946-. Bruno Liljefors representeras med 11 verk och Lennart Sand med sju vilka kan ses i planschverket.