GRAFIK

Jag blev tidigt nyfiken på koppargrafik, delvis beroende på den aktiva tryckverkstad vi har i min hemstad Falun, där många av våra främsta koppargrafiker gått i lära, Axel Fridell, David Tägtström, Bertil Bull Hedlund, Hans Norsbo och Stig Borglind. Att trycka från plåt var också billigt jämfört med litografering. Jag skaffade med tiden en egen liten verkstad där jag tidvis jobbar, främst med torrnål och akvatintetsning.

Grafik Lennart


Sedan i början av 1980-talet har jag även arbetat med stentryckta litografier hos Rolf Janssons efterträdare i Vikmanshyttan i Dalarna.
   Att trycka från sten är fascinerande men kräver mer metodiskt planerande än vid måleri där utgångsidén ofta revideras under resans gång.

Tryckmaskin

Etsningar