STUDIO

Vad jag motivmässigt velat förmedla har alltid varit klart även om det med tiden förändrats av påverkan, upplevelser och intryck. Mitt problem har snarare varit hur jag bäst ska kunna nå ut med min idé eller mitt budskap. För mig har det inte bara varit att från hjärtat beskriva mina upplevelser utan också med "teknik" leda betraktaren. För mig är min bild redan klar "i huvudet" när jag börjar måla. Det har ju sagts att konsten ska fostra och underhålla. Svårbegripligt, introvert måleri kan säkert underhålla men i vilken riktning fostrar det?

Sedan 2009 bor vi i en liten by i Leksands kommun - Solarvet. På gården står en gammal lada som vi renoverat och byggt till.
Den inrymmer idag förutom ateljé också en stor utställningshall, kök, ramverkstad och andra biutrymmen.

Studio

I anslutning till atelje´n har jag min egen utställningshall...

Utställningshall Studio

Studio interiör